Den lille Sprogskole tilbyder danskundervisning på alle niveauer til voksne udlændinge. Al undervisning tilrettelægges individuelt, baseret på den enkelte kursists behov, og foregår på arbejdspladsen.